photoPage 1
„Przekazy Wszechświata” to druga książka Małgorzaty Król. Została ona wydana w 2019 roku,
również w Wydawnictwie Psychoskok. Informacje
przychodziły, czy też spływały w postaci różnorodnych energii. Były one odczuwalne na tyle mocno,
że utworzyły różne słowa, zdania. W wyniku tego powstały teksty tworzące przekazy, które, jak się okazało, są przekazywane od różnych Istot czy też Świadomości. Trwało
to od kwietnia 2016 roku do kwietnia 2018 roku, czyli dokładnie
dwa lata. W tym czasie spłynęło 30 przekazów. Następnie Małgorzata Król, która była odbiorcą, łącznikiem, już jako narrator, opisuje,
w jaki sposób powstały przekazy, w jaki sposób należy je czytać, jak mogą pomóc zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości, w której
egzystujemy obecnie. Pomagają nam również zrozumieć, że nigdy nie byliśmy, nie jesteśmy i nie będziemy sami, zdani tylko na siebie. Oczywiście, teksty przekazów są niezmienione, zostały spisane w takiej
formie, w jakiej były przekazane. Tak powstała druga książka pod
tytułem „Przekazy Wszechświata”.

„Przekazy Wszechświata” to druga książka Małgorzaty Król. Została ona wydana w 2019 roku,
również w Wydawnictwie Psychoskok. Informacje
przychodziły, czy też spływały w postaci różnorodnych energii. Były one odczuwalne na tyle mocno,
że utworzyły różne słowa, zdania. W wyniku tego powstały teksty tworzące przekazy, które, jak się okazało, są przekazywane od różnych Istot czy też Świadomości. Trwało
to od kwietnia 2016 roku do kwietnia 2018 roku, czyli dokładnie
dwa lata. W tym czasie spłynęło 30 przekazów. Następnie Małgorzata Król, która była odbiorcą, łącznikiem, już jako narrator, opisuje,
w jaki sposób powstały przekazy, w jaki sposób należy je czytać, jak mogą pomóc zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości, w której
egzystujemy obecnie. Pomagają nam również zrozumieć, że nigdy nie byliśmy, nie jesteśmy i nie będziemy sami, zdani tylko na siebie. Oczywiście, teksty przekazów są niezmienione, zostały spisane w takiej
formie, w jakiej były przekazane. Tak powstała druga książka pod
tytułem „Przekazy Wszechświata”.